Chứng Nhận Quốc Tế

Chứng Nhận Quốc Tế HACCP - Miền Ánh Nắng

Chứng Nhận Quốc Tế - HACCP

Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP

Nước uống thiên nhiên Vian sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP được tổ chức KMR chứng nhận về An Toàn Thực Phẩm và Thực Hành Chuẩn – Hệ thống phân tích mối nguy và kiếm soát điểm tới hạn, nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho thành phẩm được sản xuất.

Các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở mọi giai đoạn trong chuỗi thực phẩm. Do đó, việc kiểm soát đầy đủ trong suốt chuỗi thực phẩm là cần thiết. An toàn thực phẩm được đảm bảo thông qua nỗ lực kết hợp của tất cả các bên trong chuỗi thực phẩm. Không chỉ về chất lượng nước uống, mà Miền Ánh Nắng còn kiểm soát luôn chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào như Vỏ bình, Vỏ chai, Nắp chai, Nắp bình, Vòi rót chất lượng cao.

QCVN 6-1:2010/BYT

Sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Nước sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Với QCVN 6-1:2010/BYT, Nước thiên nhiên thương hiệu Vian:

 • Kiểm soát 21 chỉ tiêu hoá lý và 5 chỉ tiêu vi sinh bắt buộc đối với nước uống trực tiếp.
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ người tiêu dùng.
 • Quy trình được hướng dẫn bởi WHO và UNICEF, do Viện sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường – thuộc Bộ Y Tế Việt Nam thực hiện.
Chỉ tiêu chất lượng (mg/l)
 • As
  ≤ 0.01
 • NO3
  ≤ 50
 • Ni
  ≤ 0.07
 • Cl-
  ≤ 5
 • Pb
  ≤ 0.01
 • F-
  ≤ 1.5
Nước uống thiên nhiên Vian được sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT