Nước là Nguồn Tài Nguyên Quý Giá!

Nước là nguồn tài nguyên quý giá, nhưng không phải vô tận! Chúng ta hãy tiết kiệm nước.

Trong tự nhiên trên trái đất, Nước bao gồm trong các đại dương, biển, hồ, ao, suối, mạch nước ngầm,…thì nước mặn chiếm khoảng 95%, như vậy nước ngọt chỉ chiếm 4-5%. Như vậy, tỉ lệ nước ngọt là khá nhỏ và quý giá.

Nước đóng vai trò như thế nào trong đời sống và cơ thể?

Nước có vai trò vô cùng qua trọng trong đời sống và cho cơ thể người. Nó rất cần thiết cho hoạt động sống của con người cũng như các vi sinh vật.

Nước chiếm 74% trọng lượng cơ thể trẻ em, chiếm 55-60% trọng lượng cở thể người lớn. Nước cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì cơ thể bởi nó liên quan đến nhiều quá trình sinh hoạt quan trọng. Muốn tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng tốt đối với lương thực thực phẩm đều cần có nước. Mỗi ngày, cơ thể phải đủ cung cấp 1,5 – 2l nước để đáp ứng các hoạt động.

Theo nghiên cứu, con người có thể nhịn ăn 5 tuần, nhưng không thể nhịn uống không quá 5 ngày và nhịn thở không quá 5 phút Cơ thể chỉ cần mất 10% nước là đã nguy hiểm đến tính mạng và mất 20-22% nước sẽ dẫn đến tử vong.

Nhận thức được sự quý giá của tài nguyên và tầm quan trọng của nước hoạt động đời sống, Miền Ánh Nắng đã đưa ra quy trình sản xuất chuẩn, an toàn và hợp lý nước thải cho sản phẩm VIAN. Đồng thời, chúng tôi cũng truyền tải đến nhân viên ý nghĩa và tầm quan trọng khi tiết kiệm nước trong mọi công đoạn sản xuất.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *